KREATIVNO STAKLO
SRBIJE

Pretraga
Close this search box.

Glass tradition meets innovation

Inicijativa Kreativno staklo Srbije povezuje kulturno nasleđe, kreativno preduzetnistvo i privredu, sa ciljem da kroz istraživanje prošlosti kreira inovacije inspirisane tradicijom staklarsta.

Misija inicijiative je da podstakne novi pristup u interpretaciji, korišćenju i afirmaciji industrijskog nasleđa staklarstva kroz kreativno preduzetništvo i produbi njegove interelacije sa kreativnom ekonomijom i lokalnom zajednicom.

Novosti

Paraćinsko staklo

Staklo

1908-1941.

Staklo

1946-2013.

Staklo

1908-1945.

Staklo

1946-2013.