KREATIVNO STAKLO
SRBIJE

Pretraga
Close this search box.

IMPRESUM

Savetodavni odbor/recezentski kolegijum
Prof. dr Vladimir Simić, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Prof. dr Gojko Rikalović, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Prof. dr Stevan Devetaković, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Prof. dr Aleksandar Rastović, Istorijski institut Beograd 

Dokumentovanje
Dr Hristina Mikić, mast. komunk. Tijana Pešić

Praeteritum:
Dr Hristina Mikić

Vitrum 
[1908-1941]: mr Svetlana Jovičić, dr Hristina Mikić, Mast. komunik. Tijana Pešić, Estela Radonjić-Živkov, Dunja Svilar-Dujković; II faza – Svetlana Jovičić, dr Hristia Mikić, Dejan Vorgić
[1946-2013]: mr Svetlana Jovičić, dr Hristina Mikić, Estela Radonjić-Živkov, Dunja Svilar-Dujković; II faza Dejan Vorgić
Struči saradnik: Dejan Vrogić

Web development:
Mast. istorič. umet. Dušanka Gojić

Rekonstrukcije, video animacije:
Mast. arheol. Milica Tomić, Dušan Vojinović Infinium, dr Hristina Mikić & IKPI – Creative Glass Team

Ilustracije:
Mast. arheol. Milica Tomić, Dušan Vojinović Infinium

Video dokumentovanje:
Mast. arheol.  Filip Stefanović, IKPI – Creative Glass Team

Idejno rešenje platforme (PoC), vizuelni identitet, UX/UE dizajn, koncept digitalizacije i prezentacije stakla:
Institut za kreativno preduzetništvo i inovacije

Tehnička podrška:
Emina Mladenović, Milan Pešterac, Svetlana Jovičić

Institut za kreativno preduzetništvo i inovacije & Zavičajni muzej, Paraćin
ISBN 978-86-88981-12-5, ver. 1.0 (mart 2023) II ver. 1.1 (decembar 2023)
office@kreativnaekonomija.com

Pokrovitelji:
Ministarstvo kulture Republike Srbije, Međunarodni komitet za staklo, Evropska unija

International Year of Glass, logo
Ministrastvo kulture Republike Srbije, logo
EU za tebe, logo

Sadržaj na sajtu ne predstavlja odgovornost EU i nužno ne odražava stavove Evropske unije