KREATIVNO STAKLO
SRBIJE

Pretraga
Close this search box.
Servis za vino

Servis za vino

Duvano staklo u drvenom kalupu

Flaša 26 cm
Čaša 7,7 cm

Flaša 1 l
Čaša 75 ml

Zavičajni muzej Paraćin, inv. 787/1-6

Servis na slici se čuva u zbirci Zavičajnog muzeja Paraćin. Pripadao je paraćinskoj porodici Marjanović koja je, sledeći liberalne ideje Srbije, aktivno učestvovala u političkom životu Paraćina krajem XIX i početkom XX veka. Porodica Marjanović bila je jedna od najimućnijih porodica u Paraćinu. Pored kuće koja se nalazila preko puta današnje pijace, posedovali su veliki broj lokala u glavnoj ulici. Jedan od dvojice sinova Tome Marjanovića, dr Nikola Marjanović, koji je doktorirao javnu ekonomiju u Minhenu, bio je 1935. i poslanički kandidat Demokratske stranke i Udružene opozicije za opštinu Paraćin. Ova ugledna porodica imala je reprezentativne proizvode Srpske fabrike stakla u svojoj kući, kao što je i ovaj servis za vino sa slike. Pretpostavlja se da se servis sastojao od šest čaša (veličine 75 ml), od kojih je u muzejskoj zbirci sačuvano pet.

Ovakav servis za vino Srpska fabrika stakla počela je da proizvodi početkom 1930-ih godina. Izrađen je tehnikom duvanja valcovanog stakla u boji. Reč je o reprezentativnom proizvodu, sličnom čehoslovačkim radovima toga doba, izrađenim pod uticajem art deco-a. Korišćen je u paraćinskim kućama samo u specijalnim prilikama, kada povodom slavlja dolaze gosti, o čemu nam svedoči i jedna sačuvana slika sa proslave slave Svetog Nikole kod Dimčeta Teokarovića, trgovca iz Paraćina. Servisi za vino često su služili za poklon u različitim prilikama. Potvrdu za to nalazimo u činjenici da je Srpska fabrika stakla u svojoj ponudi imala i personalizaciju ovog proizvoda putem dodavanja različitih graviranih dekoracija u vidu floralnih i geometrijskih motiva, ličnih poruka („Srećno!“), imena ili važnih datuma (rođenja, krštenja, venčanja i sl.) koji su bili povod za dar. 

Obrada i vrednovanje predmeta: H. Mikić, T. Pešić, D. Vorgić, E. Radonjić-Živkov, S. Jovičić, D. Svilar-Dujković

Period proizvodnje

Od početka 1930-ih do Drugog svetskog rata.

Servis za vino