literatura

Aksić, S. (2015) „Maraska” ponovo na tržištu Srbije, Acamania br. 22: 10, Alca trgovina doo.

Anon. (1928) Ko je ko u Jugoslaviji, Beograd: Jugoslovenski godišnjak; Zagreb: Nova Evropa.

Anon. (1978) I simpozijum oblikovanja stakla, Paraćin ’78, Paraćin: KPZ, Srpska fabrika stakla.

Anon. (1983) Zaključni dio dugoročnog programa ekonomske stabilizacije, Sarajevo: Oslobođenje, Dokumenti XII-XV.

Bazar: list za ženu, godišta: 1964-2000., Beograd: Politika.

Beogradske opštinske novine, godišta: 1900-1904., 1928-1931., Beograd: Opština beogradska.

Bernardi, B. (1955) O problematici primijenjene umjetnosti i o značenju inicijativne izložbe Prvi zagrebački trijenale, u: Denegri, J. i Ž. Košćević, EXAT 51, Zagreb 1979. 325-326.

Bilten Dizajn centra: mesečni informativni bilten Dizajn centra, godišta: 1973-1980. Beograd: Zavod za ekonomiku domaćinstva SR Srbije.

Dimitrijević, S. (1952) Strani kapital u privredi bivše Jugoslavije, Beograd: Društvo ekonomista Srbije.

Dimitrijević, S. (1961) Privredni razvitak Jugoslavije 1918-1941., Beograd: Visoka škola političkih nauka.

Duda, I. (2010) Pronađeno blagostanje: Svakodnevni život i potrošačka kultura u Hrvatskoj 1970-ih i 1980-ih, Zagreb: Srednja Europa.

Đurić, J. (1985) Staklo u Srbiji u XIX veku, Beograd: Muzej primenjene umetnosti.

Dvadeset-peta godišnjica Beogradske zadruge, Beograd, 1907. Signatura B III 40; Inv. br. 28274, Bibiloteka grada Beogada https://digitalna.bgb.rs/

Ema Marodić (1989) Staklo, Beograd: Muzej primenjene umetnosti.

Ekonomski biro (1972) Razvoj industrije šupljeg stakla u SR Srbiji i SR Makedoniji, Beograd.

Furht, M. Keller, G. (1977) Razvoj i identitet dizajna u Jugoslaviji, Industrijsko oblikovanje, br. 37-38.

Garonja, S. (ur.) (1993) Trgovačka škola u Beogradu: 1843-1993, Beograd: Trgovačka škola „Jezdimir Lović“.

Giegerich, W. & Trier, W. (1969) Glass Machines, Belin: Springer.

Hacin, N. (2021) Pridobljivanje steklene mase in izdelava steklenih izdelkov: Ob 160 letnici steklarne u Hrastniku, Trbovlje: ZMT.

Hess, A. Fr. (1913) Nauka o serviranju, preveo: Fran Horvat, Zagreb: Pučka tiskara.

Horvat, B. (1966) Ekonomska simbolika, Beograd: Jugoslovenski institut za ekonomska istraživanja.

Horvat-Pintarić,  V.  (1970) O  vizuelnim  komunikacijama  u  Jugoslaviji;  (u) Oblikovanje v Jugoslaviji, (ur) Gregor Košak, Ljubljana: Savez likovnih umetnika primenjenih umetnosti Jugoslavije.

Horvat, B. (1970) Privredni sistem i ekonomska politika Jugoslavije, Beograd: Institut ekonomskih nauka.

Horvat, B. (1983) Jugoslovenska privreda 1965-1983: prijedlozi i rešenja (deo I i II), Zagreb: Biblioteka N.

Horvat, B. (1989) ABC jugoslovenskog socijalizma, Zagreb: Biblioteka GLOBUS.

Horvat, B. (2001) Ogledi iz ekonomike privrednog planiranja, Zagreb-Beograd: Savezni sekretarijat za razvoj i nauku.

Ilić, P. (1983) 75 godina Srpske fabrike stakla – Paraćin: 1907-1982; 136 godina staklarstva u Srbiji, Paraćin: Srpska fabrika stakla; Beograd: Turistička štampa.

Ilić, P. et al. (1972/3), 65 godina Srpske fabrike stakla Paraćin, Paraćin: Srpska fabrika stakla.

Ilić, P., Ivanišević, V., Đorđević, M. D. (1996) 90 godina Srpske fabrike stakla: 1907-1997. 150 godina staklarstva u Srbiji, Paraćin: Srpska fabrika stakla.

Industrijsko oblikovanje: časopis za unapređenje metoda i prakse industrijskog dizajna i srodnih oblasti, (kao i pod naslovom) Industrijsko oblikovanje i marketing, godišta: 1970-1984. Beograd: Ekonomska propaganda.

Industrijsko staklarska škola (1964) Tehnologija stakla: za učenike industrijsko staklarske škole, Paraćin: Srpska fabrika stakla.

Informacije Naše staklo, godišta: 1966-1971., Paraćin: Informativna služba Srpske fabrike stakla u Paraćinu.

Ivančić-Lebar, I. (2014) 210 let zasavskih steklarn, Trbovlje: ZMT.

Janić, Č. i Simišić, J. (2007) Više od letenja: osam decenija Aeroputa i JAT-a, Beograd: JAT Airways.

Kostić, M. (1994) Uspon Beograda (deo I, deo II), Beograd: Biblioteka grada Beograda, Istorijski arhiv Beograda i Zavod za zaštitu spomenika kulture Beograda.

Latifić, I. (1997) Jugoslavija 1945-1990: razvoj privrede i društvenih djelatnosti, Beograd: Društvo za istinu o antifašističkoj narodno oslobodilačkoj borbi u Jugoslaviji.

Mačković, S. (2004) Industrija i industrijalci Subotice (1918-1941), Edicija: Posebna izdanja, Subotica: Istorijski arhiv Subotica.

Malović, I., Radoman, Z., Dulović, V. (2021) Rakija: ukus istorije, veština pravljenja, umetnost ispijanja Beograd: Mladinska knjiga, Margo-art.

Marković, S. P. (1939) Moj kuvar, Beograd: Politika.

Marsenić, D. (1988) Ekonomska struktura i privredni rast Jugoslavije, Beograd: Savremena administracija

Marson, P. (1949) Staklo i proizvodnja stakla, Beograd: Industrijska knjiga.

Milosavljević, R. (2016) Dizajn centar u Beogradu, Beograd: Orion art. 

Mušić, M. (2014) Određenje dizajna i njegovih pojavnih oblika, Zbornik radova Akademije umetnosti br. 2, 58-68.

Mikić, H. (2022) Kreativne industrije i kulturno nasleđe: kreativnost inspirisana tradicijom staklarstva, LIMES, br. 1.

Mikić, H., Radonjić-Živkov, E. (2021) Privreda Paraćina: od mlina do industrije, Paraćin: Zavičajni muzej Paraćin.

Miletić, D. (ur.) (1972-1977) Informacije Naše staklo, Paraćin: Informativna služba Srpske fabrike stakla u Paraćinu.

Ministarstvo finansija (1891) Uporedni pregled spoljne trgovine Kraljevine Srbije od 1879-1809 i prihodi carinski od 1881-1890, Beograd: Ministarstvo finansija.

Moravski glasnik, godišta: 1930-1940., Paraćin; Ćuprija.

Narodno blagostanje: nedeljni časopis, godišta: 1929-1941., Beograd: Aca Pavlović.

Naše staklo, godišta: 1954-1999., Paraćin: Srpska fabrika stakla.

Panorama 91: Glass, 2012.

Paskuči, M. (1959) 50 godina Srpske fabrike stakla Paraćin, Beograd: Nedeljne informativne novine.

Pavlaković, V. (1922) Industrija Jugoslavije, Zagreb: Jugoslovenski Lloyd.

Popović, M. (1996) Liberalizacija socijalizma – degeneracija totalitarnog sistema, slučaj Jugoslavije, Sociologija vol. 38, br.1: 47-68.

Popović, R. (2012) Avram Petronijević (1791–1852), Beograd: Freska.

Pravda, godišta 1904-1941., Beograd: Pavle Marinković.

Rataj, J. (2017) Steklo na Celjskem od 18. stoletja do danes, Celje: Pokrajinski muzej Celje.

Richet, P. (ed.) (2021) Encyclopedia of Glass Science, Technology, History, and Culture, Wiley-American Ceramic Society.

Sağıroğlu, O. F. (2014) Ince Belli Çay Bardağı:paşabahçe Deki Tipolojilerinin Kökeni Ve Tarihsel Kimliği Üzerine Bir Çalışma, magistarska teza, İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology.

Šarac, N. (1929) Promjena naziva i podela na banovine jugoslovenske monarhiije, Prilozi, god. 10, br. 102.

Savić, M. (1914) Zanati i industrija u prisjedinjenim oblastima i zanati u starim granicama Kraljevine Srbije, Beograd: Ministarstvo narodne privrede.

Savić, M. (1920) Zanatsko-industrijsko školovanje, Zagreb: Hrvatski štamparski zavod.

Savić, M. (1929) Industrija i carinska tarifa, Beograd: Privredni pregled.

Simić, N. Đ. (1926) Industrijska, zanatska i radnička politika i zakonodavstvo u Kraljevini Srbija, Hrvata i Slovenaca, Beograd.

Srpska fabrika stakla (1930) Katalog proizvoda, Paraćin: Srpska fabrika stakla.

Srpska fabrika stakla (1937) Katalog za šuplje, presovano i duvano staklo, Beograd: Srpska fabrika stakla.

Srpska fabrika stakla (1937) Servisi šlifovani beli i u boji, Srpska fabrika stakla A. D. Beograd, Fabrika u Paraćinu.

Srpska fabrika stakla (1949-1950) Katalog proizvoda, Paraćin: Srpska fabrika stakla.

Srpska fabrika stakla (1956) Katalog proizvoda, Paraćin: Srpska fabrika stakla.

Srpska fabrika stakla (1987) Katalog proizvoda, Paraćin: Srpska fabrika stakla.

Srpska fabrika stakla (1991) Katalog proizvoda, Paraćin: Srpska fabrika stakla.

Staklarsko porculanska trgovina Nikola S. Stojadinović (1938) Srpska fabrika stakla Paraćin, Beograd: Srpska fabrika stakla A. D.

Stanojlović, A. (1929) Naš izvoz: uzroci i posledice njegovog opadanja, Veliki Bečkerek: Banatska trgovačko-industrijska i zanatska komora.

Statistički godišnjaci Kraljevine Jugoslavije, godišta: od 1929 do 1940.

Stenli, A. & Šeril, V. (2016) Interijeri, arhitektura, dizajn: povijesni pregled, Zagreb: Mate.

Todorović, R., Đokić, D. (1985) Kristal – Zaječar 1965-1985, Zaječar: Industrija stakla i kristala (Zaječar : OOUR-XII Fabrika ambalaže).

Trajkov, J. i Dodić, S. 2022. Rađanje staklarstva u Srbiji, Jagodina: Zavičajni muzej Jagodina

Trgovinski glasnik, godine 1900-1903, 1905-1914, 1919-1933.

Trolec, S. (1974) 110 godina staklarne „Straža“ 1860-1970, Varaždin: NIP.

Radosavljević, S. (2008) Paraćin: grad mog rođenja, detinjstva, mladosti, odrastanja i uspeha, Paraćin: Kulturni centar

Rajčetić, Z. Mitrović, V. (2017) 50 godina primenjenih umetnosti u Vojvodini. Novi Sad: Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Vojvodine.

Uprava Beogradske zadruge (1910) Izveštaj o radu Beogradske zadruge za međusobno pomaganje i štednju u 1909. godini, Beograd: Beogradska zadruga.

Uprava Beogradske zadruge (1911) Izveštaj o radu Beogradske zadruge za međusobno pomaganje i štednju u 1910. godini, Beograd: Beogradska zadruga.

Uprava Beogradske zadruge (1912) Izveštaj o radu Beogradske zadruge za međusobno pomaganje i štednju u 1911. godini, Beograd: Beogradska zadruga.

Uprava Beogradske zadruge (1913) Izveštaj o radu Beogradske zadruge za međusobno pomaganje i štednju u 1912. godini, Beograd: Beogradska zadruga.

Uprava Beogradske zadruge (1914) Izveštaj o radu Beogradske zadruge za međusobno pomaganje i štednju u 1913. godini, Beograd: Beogradska zadruga.

Vekarić, Ž. et al. (1930) Rab, Hvar i Korčula, Nova Evropa knjiga XXI br. 6, 16. juna.

Vorgić, D. (2013) Zbirka stakla-Vorgić, Zrenjanin: Narodni muzej u Zrenjaninu.

Vorgić, D. (2022) Češko presovano staklo u ogledalu, Zrenjanin: Narodni muzej Zrenjanin.

Vreme, godišta: 1924-1941, Beograd: Štamparsko-izdavačko preduzeće „Vreme”

Vučo, N. (1955) Privredna istorija Srbije, Beograd: Naučna knjiga.

Vučo, N. (1981) Razvoj industrije u Srbiji u XIX veku, Beograd: SANU.

Vukić, F. (2003) Od oblikovanja do dizajna, u Vukić, F. (ur.) Od oblikovanja do dizajna: teorija i kritika projektiranja za indstrujsku proizvodnju, Zagreb: Meandar.

Zastava, godišta: 1908-1929., Novi Sad: S. Miletić

Žena i svet, godišta: 1925-1941., Izdavačko udruženje „Ilustracija“ Beograd.  

Arhivski fondovi i
dokumentacija

Anon. (1938) Trgovački obaveštajni i inkaso zavod „Kredit-inform“ Beograd, Beograd: Istorijski arhiv grada Beograda.

Arhiv Beogradskog sajma, Beograd

Arhiv Jugoslavije, Fondovi: Ministarstvo trgovine i industrije, Generalna direkcija savezne industrije stakla, Centrlana uprava za trgovinski promet sa inostranstvom, Zbirka memoarske građe, Zbirka fotografija, Savezni zavod za mere i dragocene metale, Udruženje industrije stakla i keramike.

Arhivski fond, Srpska fabrika stakla, Paraćin

Fototeka, Zavičajni muzej Paraćin

Arhiva, Muzej Hrastnik, Hrastnik

Arhiva, ZM Trbovlje

Državni Arhiv Srbije, Fond Ministarstvo narodne privrede

Fond „Društvena istorija Paraćina“, Zavičajni muzej Paraćin

Fond „Privreda Paraćina“, Zavičajni muzej Paraćin

Fond „Srpska fabrika stakla“, Zavičajni muzej Paraćin  

Fond „Đorđe Stanojević“, Istorijski muzej Srbije

Fototeka, Republički zavod za zaštitu spomenika kulture  

Genex informator, godišta: 1972-1922.; 1980-1985., Novi Beograd: Generaleksport

Istorijski arhiv Beograda Građa o životu i radu beogradskih privrednika, preduzetnika, trgovca i bankara, 19-20. vek, memoarska građa, 1957-1958.

KPMG doo (2015) Izveštaj nezavisnog revizora AKCIONARIMA SFS AD PARAĆIN, (1.1.2022).

Ministarstvo privrede, Dosije privatizovanih fabrika, Srpska fabrika stakla, (1.2.2022).

Zbirka fotografija, Slobodan Jelisavčić

Zbirka stakla, Milan Stefanović

Savet Evrope (1969) DIREKTIVA VIJEĆA od 15. prosinca 1969. o usklađivanju zakona država članica o kristalnom staklu (69/493/EEZ).

Terensko istraživanje paraćinskog stakla 1.0 – intervjui sa radnicima i rukovodiocima Srpske fabrike stakla (2021-2022), Institut za kreativno preduzetništvo i inovacije (H. Mikić).

Terensko istraživanje paraćinskog stakla 2.0 (2023-2024), Institut za kreativno preduzetništvo i inovacije (H. Mikić).

World Bank (1960) Second Industrial Financing Project – Second IVK (02) DFC – Austria – Loan 0237 – P037356 – Oberglas Project 4 – Correspondence. ID 1516875

Zbirka fotografija, Miloš Jurišić

Zbirka razglednica, Zavičajni muzej Paraćin

Zbirka fotografija, Zavičajni muzej Paraćin