KREATIVNO STAKLO
SRBIJE

Pretraga
Close this search box.
Vaza

Vaza

Duvano neprozirno staklo, oksid zlata

16 cm

Privatno vlasništvo

Vaza od crnog stakla (model 1977, kat. 1970) dekorisana je zlatnim prstenovima koji su u posleratnom periodu bili tipičan vid dekorisanja proizvoda Srpske fabrike stakla. To je bio svetski trend, naročito u čehoslovačkom staklarstvu. Na tržištu SFR Jugoslavije ove vaze su bile veoma popularne, i slične modele su proizvodile i staklare u Hrvatskoj i Sloveniji.

Proizvodnjom crnog stakla paraćinska fabrika je ovladala krajem 20-ih godina XX veka, ali se ono uglavnom koristilo za detalje na proizvodima (za čepove ili postolja boca, noge stolovatih čaša i sl.). Najveća produkcija proizvoda od crnog stakla zabeležena je u periodu posle Drugog svetskog rata. Fabrika se tada često suočavala sa nestašicom hemikalija za izbeljivanje stakla, a tehnologija ručne proizvodnje i dalje je bila opterećena nečistoćama koje su se javljale u staklu. Crno staklo je najpre bilo tehničko rešenje za te probleme, a onda je, usled visoke produktivnosti proizvodnje, postalo modni trend na tržištu.
Razlika između tzv. eksportnih proizvoda i onih za domaće tržište ogledala se u kompleksnosti zlatnih dekoracija i površini koju zauzimaju na predmetu. Domaće tržište nikada nije imalo u dovoljnoj meri platežnu moć da bi kupovalo skupe staklarske proizvode i uprava fabrike je često isticala da je domaće tržište „gladno“ jeftinog stakla sa dekoracijom, te da se razvoj fabrike može obezbediti sa ponudom takvog stakla. Sredinom 1970-ih, pored ručno duvanog stakla sa zlatnom dekoracijom, poput ove vaze, Srpska fabrika stakla je počela da dekoriše i mašinski proizvedeno staklo. U zavisnosti od modela, dekoracije su se izvodile ručno ili sa preslikačima (najčešće uz pomoć tehnika transfer štampe).

Vaza je visoka svega 16 cm, tako da se u nju može staviti samo jedan cvet ili buket sitnijeg cveća. Male vaze su postale popularne u Evropi u 18. veku kada je društveni i kulturni život zaživeo i u gradskim kućama i zadžale su se skoro 2 veka. Manji prostori stanova nove gradske klase su tražili manje cvetne aranžmane. Tako su male vaze ušle u široku upotrebu i zadržale se dugo vremena. U Jugoslaviji u vreme kada je ova vaza napravljena, kao i danas, male vaze se najčešće vezuju za ugostiteljstvo i stolove na koje je moguće staviti tek ovoliku vazu.

Period proizvodnje

Od početka 1960-ih do kraja 1970-ih

Vaza