Kreativno staklo
Srbije

Vaza

Vaza

Duvano neprozirno staklo, oksid zlata

16 cm

Privatno vlasništvo

Vaza od crnog stakla (model 1977, kat. 1970) dekorisana je zlatnim prstenovima koji su u posleratnom periodu bili tipičan vid dekorisanja proizvoda Srpske fabrike stakla. To je bio svetski trend, naročito u čehoslovačkom staklarstvu. Na tržištu SFR Jugoslavije ove vaze su bile veoma popularne, i slične modele su proizvodile i staklare u Hrvatskoj i Sloveniji.

Proizvodnjom crnog stakla paraćinska fabrika je ovladala krajem 20-ih godina XX veka, ali se ono uglavnom koristilo za detalje na proizvodima (za čepove ili postolja boca, noge stolovatih čaša i sl.). Najveća produkcija proizvoda od crnog stakla zabeležena je u periodu posle Drugog svetskog rata. Fabrika se tada često suočavala sa nestašicom hemikalija za izbeljivanje stakla, a tehnologija ručne proizvodnje i dalje je bila opterećena nečistoćama koje su se javljale u staklu. Crno staklo je najpre bilo tehničko rešenje za te probleme, a onda je, usled visoke produktivnosti proizvodnje, postalo modni trend na tržištu.
Razlika između tzv. eksportnih proizvoda i onih za domaće tržište ogledala se u kompleksnosti zlatnih dekoracija i površini koju zauzimaju na predmetu. Domaće tržište nikada nije imalo u dovoljnoj meri platežnu moć da bi kupovalo skupe staklarske proizvode i uprava fabrike je često isticala da je domaće tržište „gladno“ jeftinog stakla sa dekoracijom, te da se razvoj fabrike može obezbediti sa ponudom takvog stakla. Sredinom 1970-ih, pored ručno duvanog stakla sa zlatnom dekoracijom, poput ove vaze, Srpska fabrika stakla je počela da dekoriše i mašinski proizvedeno staklo. U zavisnosti od modela, dekoracije su se izvodile ručno ili sa preslikačima (najčešće uz pomoć tehnika transfer štampe).

Vaza je visoka svega 16 cm, tako da se u nju može staviti samo jedan cvet ili buket sitnijeg cveća. Male vaze su postale popularne u Evropi u 18. veku kada je društveni i kulturni život zaživeo i u gradskim kućama i zadžale su se skoro 2 veka. Manji prostori stanova nove gradske klase su tražili manje cvetne aranžmane. Tako su male vaze ušle u široku upotrebu i zadržale se dugo vremena. U Jugoslaviji u vreme kada je ova vaza napravljena, kao i danas, male vaze se najčešće vezuju za ugostiteljstvo i stolove na koje je moguće staviti tek ovoliku vazu.

Period proizvodnje

Od početka 1960-ih do kraja 1970-ih

Vaza