KREATIVNO STAKLO
SRBIJE

Pretraga
Close this search box.
Servis za vino

Servis za vino

Duvano staklo, lister, gravura

Flaša 23 cm
Čaša 9cm

Flaša 0,5 l
Čaša 75 ml

Privatno vlasništvo

Ovaj servis za vino je tipičan proizvod Srpske fabrike stakla iz 1960-ih godina, karakterističan po dekoru sa listerom u boji i zlatnim prstenom (dezen 1032, kat. 1972). Svedoči nam o tome da je fabrika posle Drugog svetskog rata ovladavala novom tehnologijom dekoracije kako bi ujedno povećavala vrednost postojećih proizvoda (boca, čaša itd.) i bila visoko produktivna – ostvarivala ciljeve tada novog radničkog samoupravljanja. Fabrika u to vreme još uvek nije zapošljavala profesionalne dizajnere i novi proizvodi su nastajali na osnovu predloga (formi, dezena, dekora) koje su davali radnici u fabrici – duvači, šliferi, graveri, dekorateri. Tako je ovaj servis kao novi proizvod nastao primenjivanjem postojećeg dezena na čašu i flašu koje je fabrika proizvodila i pre Drugog svetskog rata. Isti dezen je, sa ili bez varijacija u pogledu boje, primenjivan i na druge proizvode koji nisu povezani sa ovim servisom. Tokom 1960-ih, ovaj servis je postao deo izvoznog programa fabrike za nemačko tržište, a u Jugoslaviji je dugo cenjen kao vredan deo pokućstva. Iako su sa razvojem industrijskog dizajna 1970-ih proizvodi poput ovog često etiketirani kao „kič proizvodi“, oni su karakteričan i važan deo kulturnog nasleđa Srpske fabrike stakla.

Period proizvodnje

Od početka 1960-ih do 1970-ih