U novom izdanju Distributed Design predstavljena inicijativa Creative Glass Serbia

22. 04 .2024.

U novom broju knjige Distributivni dizajn Vol. II koju su uredili Julia Bertolaso, Sally Bourdon. Manuela Reyes Guerrero , koju je izdao Fab LAB iz Barselone i Institut za arhitekturu Katalonije, možete pročitati o inicijativi Kreativno staklo Srbije, procesima demokratizacije znanja i veština, kao i integraciji koncepta distrubitvnog dizajna u našim programima. 

Tekst se može preuzeti ovde.