KREATIVNO STAKLO
SRBIJE

Pretraga
Close this search box.

Kreativno staklo Srbije pripada novom evropskom Bauhausu

Tekst priredile: S. Jovičić & I. M.

Kreativno staklo Srbije/Creative Glass Serbia – inicijativa koja povezuje kreativno preduzetništvo, tradiciju i privredu u novembru prošle godine postala je zvanični partner novog programa Evropske unije nazvane Novi evropski Bauhaus. Ovaj program je u funkciji ostvarivanja Evropskog zelenog dogovora (2019) i bavi se estetikom tehnoloških, socijalnih i drugih rešenja koja Evropljanima omogućavaju da do 2030. smanje emisiju štetnih gasova za 55%, i do 2050. evropski kontinent učine klimatski neutralnim. Sa Zelenom agendom za Zapadni Balkan (2020), ti ciljevi Evropskog zelenog dogovora stoje i pred građanima na našem području.

Politika Evropskog zelenog dogovora će današnjim i budućim Evropljanima doneti mnoštvo koristi – čist vazduh, čistu vodu, zdravo zemljište, biodiverzitet, energetski efikasne zgrade, zdravu i dostupnu hranu, više sredstava javnog prevoza, čistija tehnološka goriva i poslednju reč tehnike, trajnije proizvode koji se mogu popravljati, reciklirati i koristiti ponovo; radna mesta i obrazovanje sa sigurnom budućnošću, globalno konkuretnu i otpornu industriju.

U prvi plan ostvarivanja tih ciljeva, Novi evropski Bauhaus (NEB) stavlja arhitekte, umetnike i kulturni sektor u celini.

Pozivajući se na filozofsku ideju istorijskog Bauhausa i aktuleni NEB traga za estetikom novog evropskog pogleda na život. Da bi izbegli negativne manifestacije promene klime (poplave, šumske požare, neželjene migracije), Evropljani treba da menjaju svoj ukus. Zato su tri osnovne vrednosti NEB-a lepota, održivost i inkluzija. Njih bi trebalo usvajati zajedno, poštujući pritom principe transdisciplinarnosti, participativnosti, i saradnje na svim nivoima.

Shigeru Ban
Stefano Boeri

Sa sloganom - lepo, održivo, zajedno - Novi evropski Bauhaus je u Evropskom parlamentu prvi put predstavljen u septembru 2020. godine. On sada okuplja oko 700 veoma različitih organizacija, među kojima su i organizacije iz Srbije1 i 19 umetnika, stručnjaka i aktivista kao članova panela. Svi oni zajedno rade na uobličavanju i usmeravanju Novog evropskog Bauhausa.

Lepota kao jedna od tri glavne vrednosti Novog evropskog Bauhausa privlači  umetnike, istoričare i teoretičare umetnosti, već i evropsku administraciju koja uviđa da je tranzicija ka klimatski neutralnom evropskom kontinentu najpre kulturni projekat. Kako je lepota osetljiv pojam, Novi evropski Bauhaus jednostavno zagovara uključivanje umetnika u sve procese te tranzicije. On pritom pokušava da ističe značaj umetničke kritičke refleksije, a umanji uobičajena očekivanja od umetnosti kao sredstva komunikacije ili dekoracije. Nešto konkretnije, NEB kaže da će ishodi rada biti lepi ako su promišljeni kroz prizme održivosti i inkluzivnosti, i ako se do njih došlo putem istinskog poštovanja principa transdisciplinarnosti, participativnosti i svestrane saradnje.

Interesantno je da je Novi evropski Bauhaus okrenut ka trostrukoj transformaciji – transformaciji izgrađenog okruženja (i života u njemu), transformaciji okruženja za inovacije, i transformaciji pogleda na život na evropskom kontinentu.

Novi evropski Bauhaus mobiliše fiinansijska sredstva srodnih programa Evropske unije. Do 2028. godine, EU će u ispunjavanje Evropskog zelenog dogovora uložiti oko trilion evra. Trenutno su najvažniji specijalni konkursi programa poput Horajzona, Erazmusa i Fonda za regionalni razvoj koji su posebno otvoreni za projekte zasnovane na NEB vrednostima i principima.2

Iako je na prvi takav konkurs podneto svega šest predloga, jedini izabrani projekat – CrAFt: Creating Actionable Futures (2022-2025) – uspeo je da zainteresuje više od 60 evropskih gradova, među kojima i Beograd, za učešće u modelovanju kolaborativnog upravljanja gradovima ka klimatskoj neutralnosti.

Tako će Cultuurcampus, održivi hab za umetnost, istraživanja, učenje i zajednicu, biti smešten u zapuštenom delu Južnog Roterdama, u zgradi koja je istorijski spomenik, s ciljem da stapanjem obrazovnih, istraživačkih, političkih i kulturnih aktivnosti unapredi kvalitet života stanovnika u tom delu grada.

Drugi projekat, NEB-STAR, će na primerima Stavangera, Praga i Utrehta prikazati kako se vrednosti i principi Novog evropskog Bauhausa mogu uneti u procese planiranja teritorijalnog razvoja.

NEBourhoods će minhensku opštinu Nojperlah, gde je stepen nezaposlenosti viši i nivo obrazovanosti niži od prosečnog, pripremiti za budućnost u pogledu izgrađenog okruženja, cirkularnosti, pokretljivosti (mobilnosti), energije, hrane i zdravlja.

DESIREDesigning the Irresistible Circular Society će kroz perspektive umetnosti, arhitekture i dizajna tragati za alternativnim načinima transformisanja gradskih teritorija (u Danskoj, Hilandiji, Sloveniji, Italiji i Letoniji) uslovljenim promenom klime, osipanjem biodiverziteta i prirodnih resursa.

Poslednji projekat, EHHUROČI SRCA RUKE Urbana Revolucija će se u sedam evropskih zemalja baviti problemima društvene segregacije, energetskog siromaštva, i propadanja istorijskih urbanih centara usled odliva stanovništva.

Beatiful Sustainable Together

Laboratorija Novog evropskog Bauhausa (NEB Lab) podstiče Evropsku komisiju i NEB zajednicu (koju čine partneri, prijatelji, članovi visokog okruglog stola, dobitnici NEB nagrada…) da osmišljavaju i implementiraju projekte, i dele saznanja i rezultate do kojih se tako dolazi.

NEB zajednica trenutno ima tri inicijative – NEB u planinama Južnog Tirola (čiji ishodi su korisni za rešavanje složenih socijalnih i ekoloških problema planinskih zajednica), Nordijski karbonski neutralan Bauhaus (koji će izaći sa globalnim primerima inkluzivne nisko-karbonske gradnje, posebno važne za nordijske zemlje gde se globalno zagrevanje dešava brže nego na mnogim drugim mestima), i NEB evropskog Juga koji ujedinjuje arhitektonske fakultete u šest zemalja (Portugalu, Španiji, Francuskoj, Italiji, Hrvatskoj i Grčkoj) u nameri da obrazovanje svojih studenata ispune vrednostima i principima Novog evropskog Bauhausa.

New European Bauhaus Creative Glass Serbia zvanicni partner programa

Istovremeno, Evropska komisija se u NEB Laboratoriji bavi etiketiranjem projekata (stepenom njihove usklađenosti sa vrednostima i principima NEB-a), mapiranjem pravno-normativnih propisa koji usporavaju ili onemogućavaju razvoj NEB arhitektonskih i građevinskih projekata, inovativnim finansiranjem (naročito malih projekata), transformacijom učionica, ulica, igrališta, biblioteka kao prostora za učenje, i rekonstrukcijom izgrađenog okruženja u Ukrajini.

Među najkorisnijim sredstvima za razvoj Novog evropskog Bauhausa je NEB Kompas u vidu priručnika za usmeravanje novih ideja i inicijativa. Evropska komisija ga je konstruisala da bi došla do sistema vrednovanja projekata koji doprinose uobličavanju i implementaciji Novog evropskog Bauhausa. Za svaku od tri vrednosti NEB-a (lepotu, održivost, inkluzivnost) i svaki od  njegova tri principa (transdisciplinarnost, participativnost, saradnja) data su konkretna pitanja na koja nosioci projekata mogu da odgovaraju i tako saznaju koliko je njihova inicijativa u duhu etike i estetike Novog evropskog Bauhausa.

Shodno svom interdisciplinarnom karakteru, Novi evropski Bauhaus ima složeno političko tj. razvojno okruženje koje čine: više od deset strategija za postizanje ciljeva Evropskog zelenog dogovora (npr. akcionog plana za cirkularnu ekonomiju, plana nultog zagađivanja, izgradnje zelene infrastrukture itd.), politike teritorijalnog razvoja (kohezije i dugoročnog razvoja ruralnih sredina), planovi kulturnog razvoja (Nova evropska agenda za kulturu, i Evropski okvir za akciju u oblasti kulturnog nasleđa), planovi ostvarivanja socijalnih prava i razvoja obrazovanja, strategije digitalizacije, inovacija, razvoja veštačke inteligencije i evropske industrije.

Iako je Novi evropski Bauhaus formalno samo inicijativa čije finansiranje je obezbeđeno do 2024. godine, on je zbog revolucionarnog karaktera istorijskog Bauhausa i značaja Evropskog zelenog dogovora uzburkao mnogo strasti i interesovanja Evropljana koji su ga shvatili kao istorijsku priliku za svesno oblikovanje nove paradigme dizajna.

Evropski parlament je u julu 2022. pozvao Evropsku komisiju da ustanovi NEB program sa sopstvenim budžetom, tako da će resursi NEB-a verovatno nastaviti da se razvijaju.

Fotografije: ljubaznošću New European Bauhaus

Reference
  1. ARTEPUNKT, Evropa Nostra Srbija, Institut za kreativno preduzetništvo i inovacije (Creative Glass Serbia), i Placemaking Western Balkans
  2. Na primer, European Urban Initiative; Localised and Urban Manufacturing, supporting creativity and the New European Bauhaus (RIA using FSTP), New European Bauhaus – Innovative solutions for greener and fairer ways of life through arts and culture, architecture and design for all (HORIZON-CL2-2024-HERITAGE-01-01)