Kreativno staklo
Srbije

Home / glossary / dvoslojnog kristala koji se često naziva iberfang

Kristalna čaša, iberfang

Čaša za vinjak, iberfang kristal
(V: 10,5 cm; 200 ml)
početkom 90-ih godina XX veka, privatno vlasništvo.