KREATIVNO STAKLO
SRBIJE

Pretraga
Close this search box.
Home / glossary / ona u Pančevu

Fotografija staklare u Pančevu, oko 1930.

Prva mehanička fabrika stakla za prozore
u Pančevu
oko 1930. godine

Prva mehanička fabrika stakla za prozore A.D. u Pančevu osnovana je 1930. godine. Ona je bila u vlasništvu stranog kapitala i proizvodila je ravno staklo. Njeni osnivači bili su firma „Saint Gobain“ iz Francuske, a u vlasništvu su učestvovale još i firme „Vitrea“ – Čehoslovačka i „Unitbell“ iz Belgije.