KREATIVNO STAKLO
SRBIJE

Pretraga
Close this search box.
Home / glossary / ((model 21010, Kat. 2006)model 21010, Kat. 2006)

Činija sa dekorom u vidu optički tkane mreže 

Srpska fabrika stakla, 2006. II Arhivski fond, Srpska fabrika stakla