KREATIVNO STAKLO
SRBIJE

Pretraga
Close this search box.
Home / glossary / Milivoje M. Popović, trgovac staklom

Milivoje Popović

Milivoje Popović (1869-1940), osnivač Srpske fabrike stakla, 1903. godine u svojoj radnji za prodaju stakla u Beogradu

Istorijski arhiv grada Beograda