KREATIVNO STAKLO
SRBIJE

Pretraga
Close this search box.
Home / glossary / Dimitrija Gvozdenovića

Servis sa vodu od opal ibrfang, dizajn Dimitrije Gvozdenović, početak 70-ih godina, Srpska fabrika stakla Paraćin

Servis sa vodu od opal iberfanga,
dizajn Dimitrije Gvozdenović

početak 70-ih godina II Fotografija: M. Đorđević, Arhivski fond, Srpska fabrika stakla Paraćin