Kreativno staklo
Srbije

Home / glossary / ((dijamantske)dijamantske)

Makaze (dijamantske)dijamantske, druga polovina XX veka, Srpska fabrika stakla, Paracin

Makaze (dijamantske)dijamantske
druga polovina XX veka

inv. 806 II Zavičajni muzej Paraćin