KREATIVNO STAKLO
SRBIJE

Pretraga
Close this search box.

Mladi umetnici pokazali veliko interesovanje za revitalizaciju paraćinskog staklarstva

U Novom Sadu održana je fokus grupa sa mladim umetnicima zainteresovanim za rad u staklu, u okviru rada na izradi PTA za revlitalizaciju paraćinskog staklarstva.

Tim inicijative Kreativno staklo Srbije mapirao je ključne zainteresovane strane sa kojima želi da ispita mogućnosti dalje saradnje, jedna od tih grupa su i mladi umetnici koji bi bili zainteresovani za rad u staklu i izradu umetničkih instalacija, unikatnih predmeta i povezivanje tradicije sa inovacijama u umetničkim oblastima. Razgovor je omogućio da se identifikuju preduslovi za uključivanje umetnika u programski rad Laboratorije za kreativno staklo, kakvi finansijski resursi su nepohodni za to, koje bi programe inicirali, da li je neophodno povezivanje sa međunarodnim partnerima, koje oblike rada bi preferirali, kako bi trebao da izgleda okvir fer prakse koji bi bio uspostavljen u Labu, a odnosi se na rad sa umetnicima.

Radionica je održana u kulturnoj stanici „Edjšeg“ u Novom Sadu, a posebno nas je obradovala zainteresovanost mladih umetnika za uključivanje u naš dalji rad na revitalizaciji paraćinskog stakla.