Tanjir

presovano staklo u boji

13 cm

Privatno vlasništvo

Posude za hranu i piće predstavljaju centralnu tačku na svakom trpezarijskom stolu, posebno tokom različitih skupova, kao što su druženja, zabave i proslave. Najveći deo proizvodnog programa od presovanog stakla Srpske fabrike stakla u Paraćinu činili su servisi za kolače, torte, kompote i različite slatkiše. Oni su bili namenjeni pre svega opremanju domova i aranžiranju hrane na trpezarijskim i klub stolovima, a nešto manje javnim prostorima. Dobar deo dizajnerskih rešenja za ove setove nije bio autohtono paraćinski, već su ona uvedena u asortiman sticajem različitih društvenih okolnosti. Nešto originalnije i kvalitetnije rešenje nalazimo kod seta za kolače (br. 717, Kat. 1937) koji je po svemu sudeći nastao u periodu od 1922. do 1935. godine, kome pripada i ovaj tanjir. Čini ga tacna sa tanjirima zupčaste ivice sa otisnutom dekorativnom šemom u maniru post-secesije. Motivi postavljeni kompoziono u dva ukrštena trougla su u vidu četiri cveta između kojih je biljna vreža sa istaknutim listovima. Iako je ornamentika nastala imitacijom šlifovanja predmeta, ona ipak odaje utisak plastičnosti. Servis se nalazio u proizvodnom programu staklare najverovatnije do šezdesetih godina XX veka.

Obrada i vrednovanje predmeta: D. Vorgić

Period proizvodnje

početak 1920- sredina 1960-ih godina XX veka

Servis sa tanjirima, Proizvodni katalog Srpska fabrika stakla, 1937. II Fond "Srpska fabrika stakla", Zavičajni muzej Paraćin