Krigla

presovano staklo u boji

Visina 7cm

0.2 dl

Privatno vlasništvo

Krajem sedamdesetih godina XIX veka na području Austrougarske krigle su prvi put presovane u kalupu zajedno sa drškom, što je doprinosilo boljem kvalitetu proizvoda, smanjivalo lom i odvajanje drške. Ove karakteristike, kao i široka upotreba krigli u privatnom i javnom prostoru (kafane, restorani), dovele su do razvoja više tipova presovanih krigli u Srpskoj fabrici stakla početkom dvadesetih godina XX veka. Tip krigle (br. 321; kasnije 421, kat: 1930) ima plastični dekor u stilu bečke secesije sa krugovima (suzama) koji kao da vise na uskim trakama. Ovaj motiv je stekao veliku popularnost, kako u primenjenoj umetnosti, tako i u drugim umetničkim granama, pa ga često možemo sresti i na fasadnim platnima građevina u Srbiji. Krigla je proizvođena u šest veličina. Najmanja veličina krigle (0.2 dl) je imala reljefni prelaz koji je stvarao kvadratno dno kako bi se ostvarila veća stabilnost prilikom prijanjanja predmeta na podlogu. Usled male zapremine nije nam u potpunosti jasno da li je ova kriglica bila namenjena ispijanju kratkih pića ili je imala funkciju dečje čaše. Pojedine veličine krigle ostale su u proizvodnji sve do sedamdesetih godina XX veka.

Vrednovanje i obrada predmeta: Dejan Vorgić

Period proizvodnje

1920-1970.

Tehnički crtež, 1960. II vlasništvo: Arhivski fond, Srpska fabrika stakla, Paraćin