Žardinjera

centrifugalno staklo

25 cm

Privatno vlasništvo

Centrifugalna mašina je stigla u Srpsku fabriku stakla još oko 1966. godine, kada je instalirana za potrebe proizvodnje termos boca. Međutim, tek sedamdesetih godina dizajneri staklare počinju da istražuju nove mogućnosti oblikovanja predmeta za pokućstvo kroz proizvodnju centrifugalnog stakla. Paralela radi, u čehoslovačkoj fabrici Libohovice proizvodnja pokućstvenog stakla na centrifugi je počela da se primenjuje od 1976/1977. godine. Ova tehnika imala je svoja ograničenja i nije svaki tip predmeta mogao njome da se proizvodi. Međutim, proizvodnja činija i tanjira na centrifugi je bila mnogo isplativija, jer je izrada kalupa za centrifugu bila drastično jeftinija i jednostavnija, negoli onih koji su upotrebljavani prilikom standardnog presovanja stakla. Među prvim predmetima na centrifugi koji su ušli u serijsku proizvodnju bila je žardinjera (br. 21000, Kat. 1972) za dekoraciju stola. Ova velika posuda modernističkih nepravilnih ivica, stepeničastih zidova i strukture stakla koja asocira na led, potpuno je u duhu vremena u kome je nastala. Slična dizajnerska rešenja nalazimo i u radovima dizajnera Tapia Virkale za finsku staklaru Itala, Vaclava Zajica za čehoslovačku staklaru Libohovice i dr.

Obrada i vrednovanje predmeta: D. Vorgić

Period proizvodnje

početak 1970-ih godina - kraja 1990-ih godina XX veka