Kutija za cigarete sa pepeljarama

Presovano staklo u boji

cm

cm

Privatno vlasništvo

U međuratnom periodu podizanjem nivoa socijalnog, društvenog i kulturnog života građanske klase dolazi do daljeg unapređenja enterijera domova i rodne podele na muške i ženske prostore, tako da stanovi dobijaju niz novih mikroambijenata. Dok su tipično ženski prostori bili budoar, spavaća soba ili ženski salon, za muškarce su to bili radni kabineti, sa često pripadajućom bibliotekom ili muškim salonom, ali i posebne sobe za pušenje. Da bi ovi prostori dobili na životnosti i punoj funkcionalnosti razvijaju se predmeti karakteristični za pojedine mikroambijente.  Ugledajući se na centralno evropske primere staklara je razvila je do 1955. godine ar deko kutiju rešetkastog dna ukrašenu paralelnim nizom rebara, koja odaje utisak nekakve manje građevine. Ono što kutiju iz Paraćina izdvaja od drugih sličnih primera jeste natpis sa nazivom fabrike i zaštitnim znakom na njenom poklopcu, koji joj daje jednu višu vrednost. Ovim pristupom ona je dobila suvenirski i reklamni karakter, a uprava fabrike stakla ju je mogla sa ponosom poklanjati svojim poslovnim partnerima i prijateljima kompanije. Pored kutije za cigarete jedini proizvod koji je imao otisnut puni natpis fabrike bio je crep (br. 742, kat. 1955).

Obrada i vrednovanje predmeta: Dejan Vorgić

Period proizvodnje

tokom 1950-ih godina XX veka