Cediljka za limun

Presovano staklo

11, 9 cm

Privatno vlasništvo

Razvoj proizvodnje cediljki za limun od presovanog stakla počinje oko 1900. godine. Srpska fabrika stakla Paraćin je vrlo rano među pokućstvenim predmetima prepoznala njen značaj, jer je već tokom dvadesetih godina XX veka u svojoj ponudi imala dva dizajnerska rešenja za ovaj tip predmeta. Ako uzmemo u obzir da je to vreme kada citrusi nisu bili toliko zastupljeni u trgovinama kao danas, da su kupovani na komad, a u manjim sredinama samo u apotekama, ovakav stav tadašnje uprave fabrike nam ukazuje da su u potpunosti pratili evropske trendove. Kako bi verovatno zamenili ranija dizajnerska rešenja, u periodu od kraja tridesetih do sredine pedesetih godina, nastala je cediljka sa serijskim brojem 541. (kat, 1955). Može se reći da je komponovana gotovo skulpturalno sa nizom koncentričnih krugova po zakošenom obodu, dok je centralni uzdignuti deo okružen sa šesnaest zubaca. Ispod male ručke je postavljen niz praktičnih malih rebara kako bi se izbeglo iskliznuće predmeta iz ruke tokom korišćenja. Izrađena je u maniru modernog funkcionalizma, koji je u to vreme vladao nemačkim i čehoslovačkim presovanim staklom. O samom kvalitetu dizajnerskog rešenja cediljke za limun svedoči i njena dugovečnost u proizvodnji. Godine 1972. urađen je novi tehnički crtež i kalup koji joj je produžio proizvodni vek sve do devedesetih godina.

Predmet obradio: Dejan Vorgić

Period proizvodnje

sredina 1950 - sredina 1990. godina

Tehnički crtež K-541 II Arhivski fond, Srpska fabrika stakla 1972.