KREATIVNO STAKLO
SRBIJE

Pretraga
Close this search box.

Uslovi korišćenja

Ovi uslovi korišćenja odnose se na deo web platforme PREATERITUM. Njegovim korišćenjem prihvatate ove uslove, kao i pravno obavezujući odnos koji se konstituiše između vas kao Korisnika i Instituta za kreativno preduzetništvo i inovacije (u daljem tekstu Institut) i Zavičajnog muzeja Paraćin (u daljem tekstu Muzeja), koji su stvaraoci/vlasnici ovog sadržaja. Prihvatanjem ovih uslova korišćenja, dajete svoj bezuslovni i neopozivi pristanak da ćete se prilikom korišćenja sadržaja pridržavati ovih uslova korišćenja.

Pojedini izrazi korišćeni u ovim Uslovima korišćenja imaju sledeće značenje: „usluga“ je činjenje dostupnim sadržaja koji se objavljuje na sajtu u lične i nekomercijalne svrhe; „korisnik“ je lice odnosno lica, fizička ili pravna, strana ili domaća, koja koriste sadržaj, bez obzira na vrstu uređaja sa kojeg pristupaju, vreme pristupa, trajanje korišćenja, kao i bez obzira na fizičku ili elektronsku adresu sa koje pristupaju sajtu; „sadržaj“ podrazumeva tekst, skripte, grafiku, slike, zvukove, video, audio-vizuelne kombinacije, interaktivne funkcije i druge materijale koji se objavljuju na platformi, bez obzira na oblik saopštavanja. 

Svi sadržaji objavljeni u odeljku PREATERITUM su u isključivom vlasništvu Instituta i Muzeja u zavisnosti od vrste sadržaja, ili trećih lica koji su sadržaj u svom vlasništu ustupili Institutu i Muzeju, te se mogu jedino i isključivo koristiti za ličnu upotrebu i u nekomercijalne svrhe. Nije dozvoljeno umnožavanje, reprodukovanje, javno prikazivanje ili distribuiranje sadržaja na drugim platformama i web sajtovima ili bilo kog dela sadržaja sa sajta, bez prethodnog pisanog odobrenja ili pisane saglasnosti Instituta i/ili Muzeja u zavisnosti od vrste sadržaja ili trećih lica koji su sadržaj ustupili za ove potrebe. 

Tamo gde nije sačuvana potpuna atribucija na sadržajima od trećih lica ili arhivskim materijalima, Institut i Muzej postupali su u dobroj veri i rukovodeći se kodeksom „pravičnog korišćenja“ („Fair use“). Institut i Muzej odriču se odgovornosti od mogućih pravnih posledica koje mogu nastati po ovom osnovu.

Dozvoljeno je korišćenje sadržaja bez odobrenja u cilju informisanja javnosti o paraćinskom staklu, industrijskom nasleđu staklarstva i inicijativi Creative Glass Serbia u skladu sa članovima 43, 44, 46, 47, 47a, 48 i 49. Zakona o autorskim i srodnim pravila  (Sl. glasnik RS“, br. 104/2009, 99/2011, 119/2012, 29/2016 – odluka US i 66/2019) uz navođenje izvora Creative Glass Serbia (Kreativno staklo Srbije). 

Korišćenjem sadržaja ne stičete vlasništvo na bilo kom delu sadržaja kojem pristupate.

Intelektualna svojina, uključujući sve logo znakove, tekstove, podatke, fotografije i ostali digitalni sadržaj, kao i celokupan sadržaj dostupan na sajtu je u isključivom vlasništvu Instituta i/ili Zavičajnog muzeja Paraćin u zavisnosti od vrste sadržaja ili je u vlasništvu trećih lica koja su prenela pravo korišćenja na Institut i/ili Muzej/ili autore sadržaja.

Deo platforme označen kao Futurum i Vitrum, kao i svi sadržaji pohranjeni na njemu uključujući i nazive i sadržaje edicija, su intelektualna svojina koja pripada Institutu za kreativno preduzetništvo i inovacije, koji ovaj sadržaj stvara, pohranjuje i uređuje. Za sva pitanja možete se obratiti na mail office@kreativnaekonomija.com 

Sva dodatna pitanja u vezi sa korišćenjem sadržaja i intelektualnom svojinom pohranjenom na web sajtu www.creativeglassserbia.com mogu se uputiti na mail: office@kreativnaekonomija.com, kao i zahtevi za ponovno korišćenje sadržaja. 

Uslovi korišćenja su poslednji put ažurirani maja 2024. godine.